سفید سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط

سفید: سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط بازیگر بازیگری بازیگران گلاره عباسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پشت‌پرده خواسته‌های خارج از عرف مرد رفته از پاستور ، محمود احمدی‌نژاد عصبانی شده است است

محمود احمدی‌نژاد، صورت پر سر و صدای ماه‌های اخیر سپهر سیاسی کشور عزیزمان ایران باز هم خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

پشت‌پرده خواسته‌های خارج از عرف مرد رفته از پاستور ، محمود احمدی‌نژاد عصبانی شده است است

محمود احمدی نژاد عصبانی شده است است/پشت پرده خواسته های خارج از عرف مرد رفته از پاستور

عبارات مهم : تخلفات

محمود احمدی نژاد، صورت پر سر و صدای ماه های اخیر سپهر سیاسی کشور عزیزمان ایران باز هم خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

به گزارش اعتماد؛ نامه اي كه شب گذشته كانال دولت بهار منتشر كرد نامه سوم احمدي نژاد هست. او در اين نامه خواستار موضوعاتي شده است است كه از عصبانيت او نشات مي گيرد. نطق محمود احمدي نژاد در روز جلسه چهارم دادگاه تجديد نظر حميد بقايي نشان مي داد رييس دولت هاي نهم و دهم اين روز ها از ورود دستگاه قضا به پرونده تخلفات افرادي كه خط قرمز او هستند بسيار عصباني است و اين مهم در نامه سوم نمود عيني پيدا كرده هست. نامه سوم ابعاد تازه تري نيز دارد. او در اين نامه از دستگاه قضايي عبور و قوه مقننه و مجريه را نيز نشانه قرار داده است.

احمدي نژاد در نامه سوم خود در خواسته اي خارج از عرف خواهان برگزاري انتخابات آزاد و زودهنگام رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي شده است هست. در حالي كه كمتر از 10 ماه از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و حضور پر شور مردم در پاي صندوق هاي راي گذشته و مردم با راي 24ميليوني رييس جمهور خود را گزینش كرده اند، مشخص نيست جريان فكري احمدي نژاد چه اهدافي را در بعد خواسته هاي خود دنبال مي كنند. مردم ايران در انتخاباتي دموكراتيك در سال هاي 94 و 96 افراد منتخب خود را از طريق صندوق راي گزینش كرده اند؛ انتخابي كه به مذاق احمدي نژاد و ياران او خوش نيامده و اين جريان از گزینش مردم خشمگين هست. احمدي نژاد در اين نامه موضوعي ديگر را مطرح كرده است كه بي ارتباط با جنجال هاي رسانه اي اخير او نيست.

پشت‌پرده خواسته‌های خارج از عرف مرد رفته از پاستور ، محمود احمدی‌نژاد عصبانی شده است است

رييس دولت هاي نهم و دهم در ماه هاي اخير از هر فرصتي كه نصيبش شده، استفاده و انتقادات تندي را خطاب به دستگاه قضايي كشور مطرح كرده هست؛ انتقاداتي كه ناشي از عصبانيت او از ورود دستگاه قضا به پرونده تخلفات اطرافيانش هست. احمدي نژاد در نامه سوم همچنان بر موضع خود پافشاري كرده و در خواسته اي غيرمعمول خواهان بركناري رييس دستگاه قضا شده است هست. ريشه اين خواسته احمدي نژاد مشخص هست. اطرافيان احمدي نژاد همچنان خط قرمز او هستند و با وجودآنكه قوه قضاييه تخلفات اين افراد را ثابت كرده، او سعي دارد با ايجاد جو رسانه اي دستگاه قضا را به دليل بررسي پرونده اين افراد تحت فشار بگذارد.

نامه سوم

محمود احمدی‌نژاد، صورت پر سر و صدای ماه‌های اخیر سپهر سیاسی کشور عزیزمان ایران باز هم خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

احمدي نژاد در بخش هايي از اين نامه نوشته است: «حضرتعالي در سخنراني 29 بهمن 96 از نظرات انتقادي مردم نسبت به عملكرد و واکنش‌ها بخش هاي گوناگون حكومت به ويژه از اعتراض و نارضايتي عمومي به عدم اجراي عدالت استقبال نموده ايد. اينجانب اين واقعه را به فال نيك مي گيرم و از اين رو با تاكيد مجدد بر اينكه انقلاب و نظام، برآمده از فداكاري هاي بي نظير و مبارزات تاريخي و اراده آحاد ملت و متعلق به آنان بوده و به فضل الهي، ملت ايران خود حافظ آن خواهد بود، پيشنهاداتي را جهت اصلاح امور و به عنوان کارها فوري ارايه مي نمايم كه اميدوارم موثر واقع گردد.»

او در ادامه به بيان پيشنهادات خود پرداخت و در بخش هايي از نامه خود نوشت: «برگزاري فوري و آزاد انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، البته بدون مهندسي شوراي نگهبان و دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي و آزاد گذاردن مردم براي انتخاب، يك ضرورت فوري است.

امروز نيز از عوامل اصلي نارضايتي عمومي، عملكرد مقامات ارشد قضايي و ظلم هايي است كه با مديريت آنان در اين دستگاه روا داشته مي شود. تغيير فوري رييس دستگاه قضا كه منصوب مستقيم جنابعالي است و انتصاب فردي با ويژگي هاي مندرج در قانون اساسي مي تواند موجب تسكين مردم و همراهي آنان با اصلاحات باشد. صدور دستور آزادي و منع تعقيب براي تمام كساني كه تحت عناوين متفاوت و از جمله اعتراض به شرايط و نحوه اداره كشور مي تواند به باور و همراهي مردم و فعالين سياسي در انجام اصلاحات كمك نمايد.»

پشت‌پرده خواسته‌های خارج از عرف مرد رفته از پاستور ، محمود احمدی‌نژاد عصبانی شده است است

واكنش به نامه سوم

كانال هاي تلگرامي نخستين رسانه هايي بودند كه اين نامه را منتشر كردند. شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي نيز به اين عنوان واكنش نشان داد و از آن با عنوان نامه سرگشاده ياد كرد. بي بي سي نامه احمدي نژاد را با عنوان برگزاري فوري انتخابات آزاد رياست جمهوري و مجلس تيتر يك وبسايت خود قرار داد و با برجسته سازي عنوان انتخابات آزاد اين نامه را منتشر كرد.

خبرنگار «اعتماد» جهت نظر خواهي راجع به نامه سوم احمدي نژاد با تعدادي از فعالان سياسي اصولگرا تماس گرفت كه هيچ كدام از آنها تمايلي براي اظهارنظر در اين باره نداشتند.

محمود احمدی‌نژاد، صورت پر سر و صدای ماه‌های اخیر سپهر سیاسی کشور عزیزمان ایران باز هم خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

احمدي نژاد در نامه اول و دوم چه گفت؟

مدتي است محمود احمدي نژاد با نوشتن نامه خطاب به مقام معظم رهبري خواسته هاي خود را مطرح مي كند. نامه نگاري هايي كه به نظر مي رسد احمدي نژاد به واسطه آن تلاش دارد در صدر اخبار باشد. اين نامه نگاري ها بعد از شروع جلسات رسيدگي به تخلفات نزديكان او افزايش يافته هست. رييس دولت هاي نهم و دهم در تاريخ 22آبان نخستين نامه خود را به رهبري انقلاب نوشت. او در اين نامه از فشار سنگين و بي سابقه اقتصادي، تبليغي و عاطفي در كنار فشارهاي سياسي، روحي و رواني انتقاد كرد و نوشت: «بسياري از مردم و خانواده ها را در معرض آسيب هاي جدي ودر هم شكستگي قرار داده و فضاي آينده را در ذهن عموم مردم به خصوص جوانان عزيز تيره ساخته است.

پشت‌پرده خواسته‌های خارج از عرف مرد رفته از پاستور ، محمود احمدی‌نژاد عصبانی شده است است

با وجود سعي وافر و مستمر حضرتعالي براي اميدبخشي به عموم مردم، متاسفانه، شرايط جاري كشور، اميد به تحقق آينده بهتر را، از رهگذرساز و كارهاي موجود، به حداقل رسانده است.» اين تنها نامه احمدي نژاد به رهبري نبود و ماجراجويي هاي او در كنار نطق هاي تند و تيز و بست نشيني ادامه داشت. دومين نامه را در 4 دي ماه نوشت و سايت دولت بهار كه از نزديكان احمدي نژاد هست، متن اين نامه را در 7 بهمن ماه منتشر كرد. احمدي نژاد در اين نامه قصد داشت تا نزديكان خود را از اتهاماتي كه بابت آنها محكوم شده است اند، مبرا كند. نامه دوم خطاب به مقام معظم رهبري اينگونه شروع شد: «حضرتعالي بيش از همگان مستحضريد كه اينجانب و همكارانم، پاكدست، خادم به مردم و كشور و عميقا مومن و پايبند به ارزش ها و آرزوی بزرگ هاي انقلاب و اسلام عزيز بوده ايم و زندگي ما براق و وقف اين امور بوده هست. »

او در ادامه اين نامه بازهم به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم اشاره كرد. گويي احمدي نژاد هنگام نوشتن اين نامه ها فراموش كرده است كه وضعيت كنوني كشور حاصل 8 سال مديريت او و همكارانش است و به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي حسن روحاني ميراث احمدي نژاد كه ايران را به لبه پرتگاه برده بود را به دوش مي كشد. او در نامه دوم به حمايت همه جانبه از معاون خود پرداخت و راجع به بقايي نوشت: «مي درخواست کردند در خفا آقاي بقايي را محكوم و با تبليغات گسترده، ديگر دوستانم و سپس خود اينجانب را محكوم و از صحنه سياسي از بین بردن نمايند. آشكارا چنين پيدا است كه امروز هم به دنبال اجراي همان نقشه هستند.»

سريال نامه نگاري هاي احمدي نژاد در حالي ادامه دارد كه شيب انتقادي اين نامه ها رو به افزايش است.

واژه های کلیدی: تخلفات | دستگاه | انتخابات | محمود احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs