سفید سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط

سفید: سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط بازیگر بازیگری بازیگران گلاره عباسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بقایی و وکیلش به دادسرا احضار شدند

حمید بقایی به اتهام توهین به مسئولین قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و سیدعلی‌اصغر حسینی وکیل بقایی به اتهام همکاری در اخلال در نظم عمومی، معاونت در ت

بقایی و وکیلش به دادسرا احضار شدند

بقایی و وکیلش به دادسرا احضار شدند

عبارات مهم : ایران

حمید بقایی به اتهام توهین به مسئولین قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و سیدعلی اصغر حسینی وکیل بقایی به اتهام همکاری در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران احضار شدند.

به گزارش ایسنا، در ابلاغیه شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به بقایی آمده است: در خصوص گزارش علیه شما دایر بر توهین به مسئولین قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در مهلت مقرر (۵ روز) جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید. وفق ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک می توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید. نتیجه عدم حضور، جلب است.

بقایی و وکیلش به دادسرا احضار شدند

همچنین در ابلاغیه شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به حسینی آمده است: در خصوص گزارش علیه شما دایر بر همکاری در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب در مهلت مقرر (۵ روز) جهت ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید. متهم حق داشتن وکیل را دارد و نتیجه عدم حضور، جلب است.

واژه های کلیدی: ایران | فرهنگ | حمید بقایی | اخلال در نظم عمومی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs