سفید سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط

سفید: سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط بازیگر بازیگری بازیگران گلاره عباسی

گت بلاگز اخبار حوادث شکایت دختر نوجوان از راننده سرویس مدرسه به اتهام تعرض

پزشکی قانونی اعلام کرد نمی‌تواند راجع به تعرض به دختر نوجوانی که مدعی است در کودکی از سوی راننده سرویس مورد آزار قرار گرفته هست، اظهارنظر کند.  به روایت گر

شکایت دختر نوجوان از راننده سرویس مدرسه به اتهام تعرض

عبارات مهم : مدرسه

پزشکی قانونی اعلام کرد نمی تواند راجع به تعرض به دختر نوجوانی که مدعی است در کودکی از سوی راننده سرویس مورد آزار قرار گرفته هست، اظهارنظر کند. به روایت گروه خبری ما، دختر نوجوان چندی پیش شکایت کرده و مدعی شده است بود راننده سرویس مدرسه اش در دوران کودکی به او تعرض کرده هست. او هنگامی که جهت معاینه به پزشکی قانونی انتقال یافته شد، متخصصان اعلام کردند با توجه به اینکه سال ها از ماجرا گذشته است تشخیص اینکه مورد تعرض قرار گرفته یا نه، امکان پذیر نیست.

به گزارش شرق:این پرونده با شکایت والدین دختر نوجوان تشکیل شد. آنها در توضیح ادعای خود گفتند: دخترمان چندسالی بود که دچار افسردگی شده است و این چند ماه آخر حالش خیلی بد بود. او را جهت درمان پیش مشاور بردیم و درخواست کمک کردیم. بعد از چندین جلسه مشاوره و دارودرمانی یک روز مشاور دخترمان ما را خواست و گفت دخترتان در کودکی مورد تعرض قرار گرفته و همین مسئله هم باعث شده است حالا افسرده شود. او سال ها این عنوان را از شما پنهان کرده هست. زمانی که خودمان مسئله را با دخترمان در میان گذاشتیم، متوجه شدیم هنگامی که که او ٩ساله بود و ما جهت فرستادن به مدرسه برایش سرویس گرفته بودیم، راننده سرویس او را مورد آزار و اذیت قرار داده است و حالا از او شکایت داریم.

با توجه به شکایت مطرح شده است راننده سرویس بازداشت شد. این مرد اتهامی را که دختر نوجوان به او وارد کرده بود رد کرد و گفت: چنین حرفی درست نیست و من چنین کاری نکرد ه ا م. من فقط این دختر را یک بار به منزل ام بردم و به او نقاشی نشان دادم و هیچ کاری هم نکردم. با توجه به شکایت مطرح شده است پرونده به دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شعبه ٤ ارسال شد. قضات از دختر نوجوان درخواست کردند تا راجع به شکایتی که از سوی او مطرح شده است هست، توضیح دهد. او گفت: مرد راننده من را که خیلی فرزند بودم به منزل اش برد و مورد آزار و اذیت قرار داد، ولی خیلی فرزند بودم و می ترسیدم دراین باره با پدر و مادرم صحبت کنم.

شکایت دختر نوجوان از راننده سرویس مدرسه به اتهام تعرض

سکوت کردم ولی این عنوان هر لحظه من را ناراحت می کرد و باعث افسردگی من شد. هنگامی که نوبت به متهم رسید، او اتهام را رد کرد و گفت: این اتهام را قبول ندارم و دختر نوجوان راجع به من دروغ می گوید. اگر او واقعیت را گفته بود و من به او تعرض کرده بودم، حتما می دانست که روی بدنم آثار سوختگی وجود دارد و باید آنها را می دید. در این هنگام دختر گفت: شاید این سوختگی ها بعدا به وجود آمده هست. زمانی که من را به منزل اش برد چنین اتفاقی جهت او نیفتاده بود. به این ترتیب قضات تصمیم گرفتند متهم و شاکی را جهت بررسی زیاد به پزشکی قانونی انتقال یافته کنند.

متخصصان بعد از معاینه دختر نوجوان اعلام کردند با توجه به اینکه چندین سال از عنوان می گذرد، امکان اینکه تشخیص دهند تعرضی به این دختر صورت گرفته یا نه، وجود ندارد ولی مرد راننده آثار سوختگی قدیمی روی بدنش دارد. به این ترتیب با توجه به نتیجه های به دست آمده یک بار دیگر جلسه پیگیری برگزار شد و بعد از اینکه دختر نوجوان ادعای خود را مطرح کرد مرد راننده هم اتهام را رد کرد. با آخر جلسه دادگاه هیئت قضات جهت صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

پزشکی قانونی اعلام کرد نمی‌تواند راجع به تعرض به دختر نوجوانی که مدعی است در کودکی از سوی راننده سرویس مورد آزار قرار گرفته هست، اظهارنظر کند.  به روایت گر

واژه های کلیدی: مدرسه | راننده | نوجوان | شکایت مطرح شده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs