سفید سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط

سفید: سریال مخاطب همراه همراهی ارتباط بازیگر بازیگری بازیگران گلاره عباسی

گت بلاگز اخبار بین الملل هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا نسبت به تهدیدهای تازه علیه بنادر آمریکا

وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داد که زیاد کردن سطح امنیت در محل بنادر سراسر آمریکا باید یکی از اولویت‌های مهم جهت جلوگیری از وقوع حملات تروریستی باشد و به همین

هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا نسبت به تهدیدهای تازه علیه بنادر آمریکا

هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا نسبت به تهدیدهای تازه علیه بنادر آمریکا

عبارات مهم : امنیت

وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داد که زیاد کردن سطح امنیت در محل بنادر سراسر آمریکا باید یکی از اولویت های مهم جهت جلوگیری از وقوع حملات تروریستی باشد و به همین جهت باید تجهیزات سنجش و ازمایش کانتینرها و کشتی ها از لحاظ خطرات بیولوژیکی و رادیولوژیکی تقویت شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا این بیانات را در جریان حضور بر یکی از کشتی های گارد ساحلی آمریکا در نزدیکی بندر لسانجلس و نظارت بر آزمون یکسری تجهیزات تازه جهت تشخیص تهدیدهای بیولوژیکی و رادیولوژیکی در نزدیکی بنادر آمریکا مطرح کرد.

هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا نسبت به تهدیدهای تازه علیه بنادر آمریکا

کلی گفت که تهدیدها همواره عوض کردن می کنند بنابراین آمریکا نیز باید همواره جلوتر از آنها باشد. به هنگام حضور او در این کشتی اعضای گارد ساحلی آمریکا اقدام به مانوری جهت شبیه سازی حمله به یک کشتی حاوی تهدیدهای رادیولوژیکی کردند.

او گفت که به اعتقاد وی سطح فعلی امنیت در بنادر آمریکا کافی است ولی آژانس وی باید به دنبال تکنولوژی های جدیدی جهت انطباق با تهدیدهای در حال عوض کردن باشد.

وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داد که زیاد کردن سطح امنیت در محل بنادر سراسر آمریکا باید یکی از اولویت‌های مهم جهت جلوگیری از وقوع حملات تروریستی باشد و به همین

کلی ادامه داد بزرگترین نگرانی اش مساله قاچاق از جمله داروهای غیر قانونی قاچاق شده است از جانب کشورهای دیگر است.

واژه های کلیدی: امنیت | نزدیکی | آمریکا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs